Israelsmission

Västra muren

Källans arbete för det judiska folket kallar vi Israelsmission – för vår mission (vårt uppdrag) är att verka i Israel och för dess folk. Källans Israelsmission har en historia som sträcker sig ända till 1875.

Vår längtan är att fler judar fördjupas i judisk tro och liv, och får lära känna juden Yeshua (Jesus) som messias.

I Israel  är vi med i Immanuel Ministries som står bakom det utåtriktade och diakonala arbetet i Immanuelskyrkan i Tel Aviv. I Östeuropa stöder vi judar som vill ge vidare av evangeliet till sina bröder och systrar. I Sverige sprider vi kunskap och information om kristendomens judiska rötter, samt Jesustroende judar i historia och nutid. Vi vill även förmedla kontakter så att fler unga kan göra en insats som volontär i Israel.

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. Rom 1:16

Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de skall bli räddade. Rom 10:1

Biblisk förkunnelse sedan 1999